RøverDebatt: Nakenvisitasjon i fengselFoto: Sandlie: Kriminalomsorgsdepartementet, Jacobsen: Advokatfirmaet Elden, Aksdal: Norges Fengsels- og Friomsorg, Mjåland: Leif Skaar

RøverDebatt: Nakenvisitasjon i fengsel

bookmark

tirsdag 25. mai 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Røverradioen

Inngang: Gratis, digitalt

I fjor sommer konkluderte Gulating lagmannsrett med at Bergen fengsel brøt Artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, etter at en innsatt ble tvunget til å kle seg naken nesten 200 ganger på halvannet år. I etterkant av det har Kriminalomsorgen endret på praksisen med rutinemessig kroppsvisitering av innsatte.

Nå har Advokatfirmaet Elden varslet massesøksmål på vegne av over tretti klienter som føler seg krenket og uverdig behandlet etter lignende opplevelser.

Da de nye retningslinjene kom i fjor høst var det mange fengselsbetjenter som fryktet de ville føre til økt forekomst av narkotika og andre ulovligheter bak murene.

Har det, som noen betjenter fryktet, blitt mer narkotika i fengsel? Hvordan påvirkes miljøet på avdelingene hvis det er mer rusmidler tilgjengelig? Kan reduksjonen i visitering føre til at fengslene blir dårligere arenaer for rehabilitering? Hva blir det av erstatninger hvis søksmålet går igjennom, og hvor mange flere kan ha rett på erstatning? Og hvordan har det vært å bli strippet for de som har opplevd det?

Panelet:
– Jan Erik Sandlie – Assisterende direktør, KDI
– Maria Hessen Jacobsen – Advokatfirmaet Elden
– Morten Aksdal – Regionstillitsvalgt region vest, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
– Kristian Mjåland – Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
– Røver David

Arrangementet strømmes her.