RøverDebatt: Ransaking

bookmark

tirsdag 27. april 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Røverradioen

Inngang: Gratis

I kjølvannet av rusreformdebatten har det kommet frem at politiet kan ha ransaket kroppene, boligene og telefonene til folk som blir tatt med ulovlige rusmidler i større grad enn de har hatt hjemmel til. Flere av våre Røvere har fått hjemmene sine endevendt etter å ha blitt tatt med noen få brukerdoser.

Hva har politiet egentlig hatt lov til, og hvorfor har det ikke blitt oppdaget tidligere om regelverket har blitt brutt “i alle år”?

De fleste i rusdebatten er enige om at det skal være ulovlig for kriminelle å selge narkotika. Hvordan skal selgerne og bakmenn tas om politiet mister de viktige virkemidlene på gateplan?

Rusreformdebatten har vært preget av følelser, steile fronter og tidvise ufinheter. Nå er den foreslåtte reformen død. Bli med når RøverRadion tar oppvasken

I panelet sitter:

Arild Knutsen,
leder Foreningen for Human narkotikapolitikk

Jon Helgheim,
stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

Marius Dietrichson,
leder, Advokatforeningens forsvarergruppe

Ordstyrer er Røver Simen Iskariot Larsen

Arrangementet strømmes her.