Rudolf Steiner i idéhistorisk lys

bookmark

Rudolf Steiner 150 år

tirsdag 1. mars 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forum Berle, Dialogos og Antroposofisk Selskap i Norge

Inngang: Billett

I 2011 er det 150 år siden Rudolf Steiner (1861–2011) ble født
I løpet av fem kvelder på Litteraturhuset 28. februar til 4. mars setter vi fokus på mannen og på antroposofien – den som Rudolf Steiner selv betegnet som «bevissthet om det menneskelige i meg».

Rudolf Steiner i idéhistorisk lys. Hovedinnlegg ved Trond Berg Eriksen. Replikk: Peter Norman Waage.

Trond Berg Eriksen er professor i Idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han tok doktorgraden på en avhandling om Aristoteles i 1975 og har utgitt en rekke populærvitenskapelige bøker. Han er en sentral talsmann for idéhistoriefaget i Norge. Eriksen har også oversatt og skrevet forordet til Rudolf Steiners bok Nietzsche – i kamp mot sin tid (1992), og han bidro med en artikkel om Rudolf Steiner og antroposofien i boken Fascinasjon og forargelse (2000).

Peter Noman Waage er forfatter og har utgitt en rekke bøker om kulturhistoriske og politiske emner. Han redigerte tidsskriftet Arken sammen med Kaj Skagen fra 1979 til 1988. Waage har beskjeftiget seg med Rudolf Steiners filosofi og sosiale ideer, som resulterte i boken Mennesket, makten og markedet – Rudolf Steiners sosiale ideer i møte med globaliseringen (2002), og han oversatte boken Tregrening (2008) av Rudolf Steiner. Han fikk også stor oppmerksomhet for det omfattende verket Jeg – individets kulturhistorie (2008) og hans siste bok Leve friheten! (2010) som behandler den ikkevoldelige tyske motstanden mot det nazistiske regime under 2. verdenskrig.

Linker til arrangørene:
Forum Berle www.forumberle.no
Dialogos www.dialogos.no
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no