Rudolf Steiner og Norge

bookmark

Foredrag av Cato Schiøtz

torsdag 14. april 2016, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle og Antroposofisk Selskap

Inngang: Billett

Dette er det tredje av i alt fire innføringsforedrag i antroposofi våren 2016. Hvilken tilknytning hadde Rudolf Steiner til Norge? Hva foreleste han om? Hvilken betydning har han hatt i norsk kulturliv og sosial praksis? Hvor står den antroposofiske bevegelse i 2016?

Billetter selges i døra.