Rudolf Steiners bidrag til samfunn og økonomi

bookmark

Rudolf Steiner 150 år

torsdag 3. mars 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle, Dialogos og Antroposofisk Selskap i Norge

Inngang: Billett

I 2011 er det 150 år siden Rudolf Steiner (1861–2011) ble født
I løpet av fem kvelder på Litteraturhuset 28. februar til 4. mars setter vi fokus på mannen og på antroposofien – den som Rudolf Steiner selv betegnet som «bevissthet om det menneskelige i meg».

Rudolf Steiners bidrag til samfunn og økonomi. Hovedinnlegg ved Morten Gunge. Replikk: Ove Jakobsen.

Morten Gunge er dansk arkitekt, og han har vært styreformann i den danske banken Merkur Andelskasse siden 1994. Banken er en søsterbank til Cultura bank i Norge, og sammen utgir de tidsskriftet Pengevirke. Gunge er også medlem av styret i Ekobanken i Sverige. Han er en kjent foredragsholder i Norden innen det antroposofiske arbeidet, og han har skrevet en rekke artikler om arkitektur og om økonomiske og sosiale spørsmål.

Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Universitet i Nordland. Han har forsket på næringslivsetikk og bedriftenes miljø- og samfunnsansvar og har bidratt med en rekke artikler i vitenskapelige tidsskrift og antologier. Han var også en viktig støttespiller i forbindelse med utgivelsen av boken til Leif Holbæk-Hanssen: Økonomi og samfunn – når mennesket blir viktigst (2009).

Linker til arrangørene:
Forum Berle www.forumberle.no
Dialogos www.dialogos.no
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no