Rus/avhengighet, en avklaringFoto: Morten Krogvold

Rus/avhengighet, en avklaring

bookmark

Seminar

fredag 17. april 2020, kl. 10:30 til kl. 15:30 – Avlyst

Arrangement er dessverre avlyst grunnet koronvirus-epidemien.

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Inngang: Avlyst

Vi opplever i dag betydelige endringer i forståelsen av rusmiddelbruk og avhengighet. Ett av uttrykkene for dette er Rusreformutvalgets innstilling om avkriminalisering av bruk og besittelse.  Innstillingen ser ut til å føre til en polarisert debatt hvor de ulike aktørene alle gjør krav på eller sikter mot kunnskapsbaserte vurderinger.

Dette seminaret tar sikte på å belyse kunnskapsbasen både for forståelse av avhengighetsutvikling og hvilke tiltak og behandlingsformer som bør velges. Tre forskningsveteraner undersøker i dette seminaret kunnskapsutviklingen frem til i dag og beskriver kunnskapsstatus på sentrale områder.  Deretter setter de søkelyset på hva vi ikke vet og hvilke forskningsretninger og som kan og bør støttes.  Hva trenger vi å vite og hvordan kan vi komme nærmere en fremtidsrettet kunnskapsbasis som kan underbygge valg og tiltak i fremtiden.

 

Om deltakerne

Jon Elster (f 1940) er filosof og samfunnsviter og ledet fra 1992 til 1997 et internasjonalt seminar som arbeidet med avhengighetsutvikling i lys av rasjonalitetsteori og kunnskapsbasis for forståelse av valg. Han er professor ved Columbia universitetet i USA og har vært opptatt av følelsenes betydning for kognisjon og valg og av hvilke forhold som fremmer eller hindrer viljestyrke og selvkontroll.

Jørg Mørland (f 1941) er lege og klinisk farmakolog. Han har deltatt i/ledet rusforskningsgrupper siden 1969 ved Universitetet i Oslo, Tromsø, New York University og University of Southern California og er i dag professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning. Hovedtemaet har vært biologiske mekanismer for rusmidlers virkning og omdannelse hos mennesker, der også dyrestudier har inngått. Han har vært leder av Statens rettstoksikologiske institutt og fagområdet rettsmedisin ved Folkehelseinstituttet. Han var med i Elsters seminar og har sammen med Helge Waal skrevet en lærebok i rusmedisin (Rus- og avhengighet, Universitetsforlaget, Oslo 2017)

Helge Waal (f 1940) var også med i Elsters seminar og har vært sentral i utviklingen av rusmedisinen som medisinsk spesialitet i Norge.  Han arbeidet i Statens klinikk for narkomane i 1968-70, har vært med i utviklingen av kollektiver som tiltak, utviklingen av akuttinstitusjoner for rusmiddelbrukere og sentral i utviklingen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge. Han har dessuten vært med i utviklingen av rusmiddelforskning og undervisning ved Oslo Universitet og initiativtaker til Senter for rus- og avhengighetsforsking hvor han i dag er prof.emeritus. Han arbeider nå som medisinsk faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB ved Oslo universitetssykehus.