RUSREFORMEN

bookmark

Hva sier den og hva kan vi forvente om den blir vedtatt?

torsdag 19. november 2020, kl. 19:00 til kl. 21:00 – Avlyst

Sal: Skram

Arrangør: Frogner SV

Inngang: Gratis

For om lag et år sia kom et regjeringsutnevnt utvalg med sin konklusjon (NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp) etter å ha fått til mandat å «utforme en modell for å avkriminalisere bruk av narkotika», ikke å diskutere om narkotika skulle avkriminaliseres eller ikke. Offentliggjøringen fikk stor oppmerksomhet – og debatten var i gang. Så ble den sendt på høring, og høringsfristen er ute. Nå går dept.et gjennom flere hundre uttalelser med tanke på ev. revisjon av NOUens forslag. Debatten i media har foregått i hele 2020, til dels krass og polarisert. Men det er også mye som står på spill. Ingen politiske avgjørelser kommer uten kostnader og utilsiktede virkninger: Hvilke (negative) ser personer som støtter reformen tross alt for seg, og hvilke ser de som er motstandere av reformen for seg? Må forslaget skille sterkere mellom tunge misbrukere og av-og-på-brukere (festbrukere)? Kan reaksjonen overfor de siste være mer differensiert – ikke bare å bli fratatt sin personlige brukerdose og «oppfordret» til møte med kommunal rådgiving? Er øvre grense for personlig brukerdose satt for høyt? Burde reformen problematisere «narkotika», det er stor forskjell mellom hasj og heroin? Er det fare for at reformen sett i ettertid skulle het Fra straff til – ingenting? Dette er bare noen av spørsmåla som melder seg.

Innleder: Kenneth Arctander Johansen, medlem av NOU-utvalget og leder av RIO.

Etterpå kommentar fra repr. fra Norsk Narkotikapolitiforening.

Så åpen debatt.