Russisk østvending

bookmark

Løfter og fallgruver

torsdag 10. november 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Inngang: Gratis

I kjølvannet av Ukrainia-konflikten gjør den østlige vektoren i russisk politikk seg mer gjeldende. Hvilke følger har det for russisk innen- og utenrikspolitikk? Hva sier det oss om internasjonal politikk mer allment? Velkommen til en dag med diskusjon.

Obligatorisk påmelding via NUPIs nettsider.