Russland mellom modernisering og stabilitetFoto: kremlin.ru

Russland mellom modernisering og stabilitet

bookmark

torsdag 2. desember 2021, kl. 09:00 til kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høgskole

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Følg strømming av arrangementet på YouTube

Russlands politiske stabilitet er avhengig av de forutsigbare og omforente, men uskrevne reglene for hvordan ressurser skal distribueres mellom elitene. Dette distribusjonssystemet er limet som holder den herskende koalisjonen sammen og hindrer destruktive stridigheter mellom «klanene», slik man så på 1990-tallet.

Det er bred enighet om at noe må gjøres, men elitene kan ikke enes om hva og hvordan. Ikke bare mangler en omforent visjon for fremtiden – mektige aktører kan ikke en gang enes om det som fremstår som enkle, tekniske ting, slik som fordelingen av radiofrekvenser.

På denne konferansen samler vi internasjonale eksperter for å diskutere implikasjonene av denne maktkampen så vel som grunnlaget for å reformere systemet.

Konferansen oppsummerer det treårige, internasjonale forskningsprosjektet RUSECOPOL (Russia’s Politicized Economy, Elite Dynamics, and the Domestic-Foreign Policy Nexus), som ledes av Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

RUSECOPOL-prosjektet er finansiert av Forskningsrådets utlysning NORRUSS Pluss (prosjekt nr. 288428).

Se www.rusecopol.com for mer informasjon om prosjektet.

 

Programme

8.30–9.00   Coffee and registration

9.00–9.10   Opening remarks by Professor Kjell Inge Bjerga, director of Norwegian Institute for Defence Studies, Oslo

 

9.10–10.40 Panel 1: Elites, Institutions, and the Response to Challenges

Chair: Helge Blakkisrud (Norwegian Institute of International Affairs, Oslo)

Andrei Yakovlev (via Zoom, Higher School of Economics, Moscow)
Composition of the Ruling Elite, Incentives for Productive Usage of Rents, and Prospects for Russia’s Limited Access Order

Ekaterina Schulmann (via Zoom, Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow)
and Mark Galeotti (Institute for International Relations Prague)
A Tale of Two Councils: The Changing Roles of the Security and State Councils during the Transformation Period of Modern Russian Politics

Geir Flikke (University of Oslo)
Protest in Limited Access Orders – the Case of Russia’s Rubbish Protests
10.40–10.55 Coffee break
10.55–12.05 Panel 2: New Technologies and the Prospects for Reform and Development

Chair: Karen-Anna Eggen (Norwegian Institute for Defence Studies, Oslo)

Jardar Østbø (Norwegian Institute for Defence Studies, Oslo)
Hybrid Surveillance Capitalism: Sber(bank)’s Model for Russia’s Modernization

Janis Kluge (German Institute for International and Security Affairs, Berlin)
The Future Has to Wait: 5G in Russia and the Lack of Elite Consensus
12.05–12.35 Lunch break
12.35–13.55 Panel 3: Politicized Business and the Monetization of Politics

Chair: Håvard Bækken (Norwegian Institute for Defence Studies, Oslo)

Ingerid Opdahl (Norwegian Institute for Defence Studies, Oslo)
Multipolarity as Practice. Economic Relations and Perceptions of World order in Russia’s Second Return to Africa

Richard Connolly (University of Birmingham)
Rosatom and the Russian Rent Distribution System

Mark Galeotti (Institute for International Relations Prague)
Entrepreneurs in Epaulettes: How Russian Security Services Monetize Themselves
13.55–14.00 Closing remarks