Russland, Norge og fred i Europa

bookmark

En ny modell for Europa på tvers av tidligere skillelinjer

fredag 15. februar 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Selvstendighetspartiet

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 200,-

Seminaret omhandler forholdet mellom Russland, Norge og Europa. Situasjonen mellom Russland og Vesten har blitt satt under økende press de siste årene. Russland har vist seg som en nøkkelspiller i flere internasjonale konflikter, både i Europa og i Midtøsten. Vi ønsker å utforske forskjellige perspektiv for å søke en ny modell for fred i Europa på tvers av tidligere skillelinjer. Et sentralt spørsmål er hva kan vi forvente fra Russland og Europa fremover? Hvordan bør vi her hjemme i Norge forholde oss til Russland? Og hvilken rolle vil Russland ha opp imot Norge og Europa i årene som kommer? Er det mulig å for Russland og Europa å komme hverandre nermere for å sikre fred og samarbeid?  Disse og flere spørsmål vil vi søke svar på under seminaret. Blant våre foredragsholdere så har vi Bjørn Ditlef Nistad, PhD. i russisk idehistorie. Vi ønsker alle vel møtt!