Russland og Europa

bookmark

Strategi og Maktbruk. Hvor går vi?

torsdag 15. desember 2016, kl. 10:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Europabevegelsen

Inngang: Gratis

Vi får besøk av en særdeles erfaren kjenner av Russland, Øyvind Nordsletten, som vil gi oss sitt syn på de mange utfordringer Moskvas politikk byr på. Vi kunne ikke fått en mer innsiktsfull, underholdende og talefør foredragsholder.
Øyvind har nå avsluttet sin UD-tjeneste, og står «fullstendig fritt» til å legge frem sine innerste tanker om hva som rører seg på russisk side.

Etter de grove folkerettsbrudd først i Georgia og deretter i Ukraina, betegnes Russland nå som både aggressivt og uforutsigbart. Mange analytikere benytter terminologi som kjennes igjen fra den kalde krig. Samtidig forsterkes landets autoritære styresett. Økt innsats for forsvar, men også ønske om dialog, står på dagsordenen i de fleste europeiske land.

Krisen i Ukraina pågår fortsatt. Den umiddelbare katalysator for Russlands aksjon var tilsynelatende Ukrainas avtale med EU, men også strategiske betraktninger, forholdet til USA og NATO, ligger etter alt å dømme til grunn for president Putins politikk. Både EU og USA har besvart Russlands aksjon overfor Ukraina med å innføre sanksjoner. Norge har sluttet seg til. Er det for oss likevel mulig å opprettholde et tilfredsstillende naboforhold?

Julen er nær, men vi håper likevel på solid deltakelse. Vi kan love et interessant møte som vil gi nyttig kunnskap om et sentralt tema som opptar oss alle. Som vanlig gis det anledning til spørsmål og frisk debatt.

 
Kaffe og te vil være tilgjengelig; kanskje vanker det noe litt ekstra, gitt den umiddelbart forestående høytid!
Velkommen!