Russland sett fra nabovinduetFoto Erika Fatland: Tine Poppe/Kagge forlag. Foto Carsten Jensen: Isak Hoffmeyer/Forlaget Press. Foto tog: Pixabay, beabeidet av Gladesigner

bookmark

onsdag 1. november 2017, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 90,-Student 60,-

Oppdatert torsdag 12. juli 2018, kl. 11:27

11:27

Sosialantropolog og forfatter Erika Fatlands nye bok Grensen har blitt til som resultat av en lang reise gjennom alle landene som deler grense med Russland. Sammen med den danske forfatteren Carsten Jensen snakker Erika Fatland om reisen som utgangspunkt for å undersøke verden og skrive om den. Samtalen fant sted på Litteraturhuset 1. november 2017.

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 3. februar 2023 close