Så rart?

bookmark

Om latter

lørdag 12. mars 2016, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Kvifor ler ungar så mykje meir enn vaksne? Born ler gjerne tre–firehundre gonger i løpet av ein dag. Vaksne ler kanskje femten. Erna Osland er forfattar og lærar, og no har ho skrive boka He-he, som er ei hjarteleg, latterleg bok på mange vis. Dessutan kan ein få vite mange nyttige ting. Kva dyr som kan le, veit du det? Blir ein sterkare av å le? Smartare? Og har nokon nokon gong greidd å le seg i hel? Illustratør Per Ragnar Møkleby kjem også.

«Så rart?» er ein sakprosaserie som passar best for dei frå seks år og oppover.

 ILL.: Per Ragnar Møkleby