Særkrav vs. likebehandling?

bookmark

Åpent møte om ''snikislamisering'' og religionsfrihet

tirsdag 17. mars 2009, kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: Forskernettverket ”Religion i det pluralistiske samfunnet”, UiO (PluRel), Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

Inngang: Billett

PROGRAM

18.00: Velkomst ved møteleder Ingvill Thorson Plesner, Forsker ved SMR og PluRel
og Terje Stordalen, leder for PluRel og professor ved Teologisk fakultet

18.10: Har Norge en religionspolitikk?
Oddbjørn Leirvik, professor ved Teologisk fakultet, områdeleder i PluRel

18.20: Snikislamisering?
Alexa Døving, religionsviter og seniorforsker ved HL-senteret

18.30 Særkrav vs. likebehandling? 

Arshad Ahmed Khan, jurdisk rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

18.40: Paneldebatt v /innlederne supplert av
Nils Butenschøn, direktør ved SMR og professor i statsvitenskap
Berit Thorbjørnsrud, førsteamanuensis ved IKOS, områdeleder i PluRel
Bente Sandvig, leder av STL og fagsjef i Human-Etisk forbund,
Ilham Hassan, student ved Juridisk fakultet
Anne Sender, forstander i Det mosaiske trossamfunn
Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

19.15: Plenumsdebatt

Gratis inngang. Møtet er åpent for alle.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til
Ingvill Thorson Plesner (i.t.plesner@nchr.uio.no, tlf: 97728290),
Oddbjørn Leirvik (o.b.leirvik@teologi.uio.no) eller
Berit Thorbjørnsrud (b.s.thorbjornsrud@ikos.uio.no)