Saklig søndag 64

Saklig søndag

bookmark

Ved Finn Olstad

søndag 26. mai 2019, kl. 13:00 til kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: Tanum Litteraturhuset og Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I 1905 var Norge et land preget av store sosiale forskjeller og sterke konflikter, helt på randen av revolusjon. Hvordan var Norge bare tiår senere blitt et ganske annet samfunn, preget av den sosiale tilliten og det grunnleggende fellesskapet vi i dag forbinder med velferdsstaten?

Finn Olstad er historiker og har tidligere skrevet flere bøker om arbeiderbevegelsens historie. I boka Den store forsoningen tar han for seg de store endringene Norge gikk gjennom 1905–45, der krigs- og okkupasjonstiden utgjorde en viktig etappe, og ser nærmere på hvordan disse tiårene dannet utgangspunkt for etterkrigstidens samfunnsutvikling.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning.