Saklig søndag med Bjørn Samset 1Foto: Anna-JuliaGranberg / BLUNDERBUSS

Saklig søndag med Bjørn Samset

bookmark

2070: alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den.

søndag 12. juni 2022, kl. 13:00 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norli Litteraturhuset og Litteraturhuset

Inngang: Gratisbilletter legges ut 6. mai 00.00

Det er mange som mener mye om klimakrisen. Men, for at argumenter skal veie tungt, må det ligge kunnskap bak. Å forstå hvordan vi mennesker påvirker klima og forårsaker klimaendringer er imidlertid komplisert, selv for den beste. Hvordan kan vi lære å snakke sammen om disse utfordringene utfra en felles kunnskap – uten å gå i skyttergravene?

Bjørn Samset regnes som en av verdens ledende klimaforskere, ansatt ved CICERO – senter for klimaforskning. I sin bok 2070 klarer han kunststykket å forklare klimaforskningen på en måte som gjør den lesbar for oss alle. Han viser hvordan vi er havnet i dagens situasjon. Han forklarer vitenskapen og klimasystemene vi må forstå – og hvor ille det kan gå hvis vi ikke handler. Men ikke minst, gir han oss et kart for veien videre. For den finnes.

I 2018 ble Samset tildelt Norges forskningsråds formidlingspris, og det med rette. Dette er forskningsformidling på sitt beste. Søndag 12. juni gjester han Litteraturhuset. Stikk innom’a!