Saladindagene

Globale konfliktideologier fra 11. september til 22. juli

bookmark

Saladinforedraget 2012

onsdag 29. februar 2012, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Michael Sells holder åpningsforedraget under årets Saladindager. Sells har i en årrekke jobbet med problemstillinger knyttet til religion, vold og ideologi, blant annet i boka The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia (1996). I antologien The New Crusades. Constructing the Muslim Enemy går Sells og hans medforfattere inn i George W. Bushs

retorikk etter 11. september, Samuel Huntingtons innflytelsesrike teori om sivilisasjonenes sammenstøt og det underliggende grunnlaget for disse. I dette originalskrevne foredraget trekker Sells linjer fra terrorhandlingene som rammet USA 11. september 2001, til Oslo og Utøya 22. juli 2011.