Saladindagene

Brorskap, sharia og demokrati

bookmark

Foredrag ved Ibrahim El-Houdaiby

onsdag 6. mars 2013, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Radikal islam preges av antidemokratiske holdninger. Men hvordan er det med de mer moderate formene for islam, er de forenelige med meningsfrihet og folkestyre? Det muslimske brorskapet har vært en av de viktigste pådriverne for regimeskifte i Egypt. Hvordan skal vi forstå brorskapets posisjon i landet nå, og hvilken plass har og bør religion ha i det egyptiske samfunnet? Ibrahim El-Houdaiby er forsker, skribent og en av Tahrir-plassens sentrale aktivister. Familien hans har hatt en avgjørende posisjon i det muslimske brorskapet, og bestefaren var en av bevegelsens ledende ideologer. Tidligere var El-Houdaiby en av brorskapets talspersoner, men nå har han valgt å bryte ut. El-Houdaiby foredrar om det muslimske brorskapet, sharia og religionens plass i det moderne Egypt. Foredraget holdes på engelsk.

Etter foredraget, kl. 19, kan du møte El-Houdaiby i samtale med Bjørn Olav Utvik og Amal Wahab.