Saladindagene

Å rekonstruere religion

bookmark

Olivier Roy om europeisk islam

tirsdag 4. mars 2014, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva skjer hvis man bygger en religiøs identitet uavhengig av samfunnet rundt? Andre- og tredjegenerasjons muslimer i Europa har tilpasset seg de landene de lever i, og har gått gjennom en kulturell endringsprosess. Samtidig har intellektuelle muslimer gjort det mulig for trosfeller å leve i sekulariserte samfunn og likevel beholde sin identitet som rettroende.

Olivier Roy er professor ved European University Institute i Firenze og forfatter av flere bøker om minoritetsspørsmål, islam og forholdet mellom religion og sekularisme. Han hevder at europeisk islam i disse dager rekonstrueres som religion, og at troen ikke lenger sees i sammenheng med de sosiale og kulturelle omstendighetene den først oppsto i. Den samme rekonstruksjonen ser han i kristne miljøer. Begge steder sees troen nå uavhengig av kontekst. Hvilke farer er forbundet med dette?