Saladindagene

Europa og utfordringen fra islam

bookmark

Saladinforedraget 2014

mandag 3. mars 2014, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Vestens minoriteter har siden nedkjempelsen av islam i middelalderens Spania blitt betraktet på samme måte som maureren: som en evigvarende trussel mot den vestlige sivilisasjon.

Anouar Majid er en av USAs ledende islamske intellektuelle, og i år er det han som holder Saladindagenes åpningsforedrag. I boken We Are All Moors ser han nærmere på de historiske røttene til dagens konfliktfylte forhold mellom Vesten og islam, som han mener er å finne i perioden da spanske Andalucía het El-Andalus og var under muslimsk styre.

Dersom tro er en form for falsk forestilling som skiller Europa og islam fra hverandre, kan historie være en kraft som bringer disse to kulturene sammen, hevder Majid. Hvordan kan faktisk historisk kunnskap om El-Andalus brukes til å overkomme de motsetningene som religion skaper mellom muslimer og kristne? Hva skjer hvis vi forstår islam som en essensiell del av Europas kulturhistoriske arv heller enn Europas evige fiende?