Saladindagene

Sekularisme vs. islam

bookmark

Seminar med Olivier Roy m.fl.

onsdag 5. mars 2014, kl. 10:00 til kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Skyldes motsetningen mellom islam og Vesten egentlig at Vesten er kristen? Eller skyldes det heller at Vesten har blitt sekularisert, og at religion ikke lenger har en like sentral stilling i selvforståelsen? Er det kristendommen eller sekularismen som gjør Vesten så annerledes?

Forskjellige former for sekularisme i Europa marginaliserer trossamfunn av alle slag og gjør troende til minoriteter, som igjen skaper grobunn for religiøs ekstremisme. Det hevder den franske religionsforskeren Olivier Roy. Han innleder dette seminaret med å peke på det han mener er et stort paradoks: Heller enn å frigjøre verden fra religion har sekulariseringen i vestlige samfunn gjort at en antiintellektuell ignoranse får dominere blant de få som praktiserer sin tro – enten det er snakk om protestantiske evangelister, islamske salafister eller haredi-jøder. I dette seminaret presenterer Roy sin forskning om sekularisme og islam, i dialog med norske forskere.