Saladindagene

Jøder og muslimer i middelalderen

bookmark

Foredrag ved Mark R. Cohen

mandag 2. mars 2015, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Fra den arabiske halvøya, langs kysten av Middelhavet og helt til den iberiske halvøya: Siden islams unnfagelse har jøder og muslimer levd side om side. Hvordan var forholdet mellom jøder og muslimer i århundrene etter profeten Muhammeds tid, og hvordan skiller denne historien seg fra hvordan kristne samfunn i Europa behandlet jødene?

Disse spørsmålene er ved kjernen av den anerkjente middelalderhistorikeren Mark R. Cohens virke. I dette foredraget tegner han de lange linjene om hvordan jøder og muslimer har levd sammen i det som ofte regnes som en av de mindre tolerante tidsepokene. Cohen er professor emeritus ved Princeton University og forfatter av et stort antall bøker og fagartikler om jødisk historie. Han er blant annet kjent fra TV-serien Jøder og muslimer, som ble vist på NRK og under fjorårets Saladindager. Nå redegjør han for sine middelalderfunn og hvordan de kan gjøres relevante i 2015.