Saladindagene

Minoriteter, nasjonalisme og nasjonalstater

bookmark

Seminar med Alain Gresh og Houria Bouteldja

tirsdag 3. mars 2015, kl. 10:00 til kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Nasjonalisme er nært forbundet med framveksten av nasjonalstatene, der konstruksjonen av ulike nasjoner inkluderte noen grupper samtidig som andre ble marginalisert og/eller ekskludert. Hvordan har dette påvirket forskjellige minoriteter, det være seg religiøse, etniske, språklige, seksuelle, knyttet til funksjonshemminger eller kjønn? Hvordan fungerer vår egen nasjonale selvforståelse, og hvilke konsekvenser har slike selvbilder for de som settes på utsiden? Blant deltakerne er tidligere redaktør for Le Monde Diplomatique Alain Gresh og aktivist og skribent Houria Bouteldja.

Arrangør: NOREF (Norsk Ressurssenter for Fredsbygging)