Saladindagene

Saladinforedraget 2015: Irakiske jøder

bookmark

Tospråklighet, nasjonalisme og rasisme

tirsdag 3. mars 2015, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hvordan var forholdet mellom irakiske jøder, muslimer og kristne i Bagdad, Irak, tidlig på 1900-tallet? Hva var det som, i Bagdad i disse årene, gjorde det mulig å etablere vennskap og gode naboskap på tvers av trosretninger og etnisiteter? Hva var det som gjorde at man i disse årene hadde en sterkere nasjonal enn etnisk eller religiøs tilknytning?

I 1948 erklærte Israel seg som en egen jødisk stat, hvorpå landet ble angrepet av de omkringliggende arabiske landene Syria, Egypt, Transjordan, Libanon og Irak. I kjølvannet av denne krigen fikk de irakiske jødene plutselig endret status til sionistiske forrædere, og mellom 1950 og 1951 forlot 120 000 irakiske jøder Irak og flyttet til Israel. Her fikk de imidlertid ikke en altfor hjertelig velkomst. Kulturen, språket og bakgrunnen knyttet dem for tett til den arabiske fienden, og de opplevde å bli diskriminert i forhold til europeiskættede jøder. Hva kan denne doble tragedien fortelle oss om hvordan vi bør tenke rundt religion og sameksistens i dag?

Årets Saladinforedrag holdes av Orit Bashkin, historiker og professor i moderne midtøstenhistorie ved University of Chicago. Hennes seneste utgivelse er New Babylonians. A History of Jews in Modern Iraq.