Saladindagene

Å være eller ikke være kurdisk

bookmark

Med Barzoo Eliassi, Abbas Vali og Dilar Dirik

tirsdag 12. april 2016, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

En av de mest markante kurderne i historien, Saladin, kjempet aldri for kurdernes sak. Hærføreren fra 1100-tallet hadde andre prosjekter han anså for viktigere, noe som faller en del kurdere i dag tungt for brystet. Det kurdiske identitetsprosjektet har imidlertid sterke røtter, og allerede i 1692 formulerte forfatteren Ahmad-i Khani ambisjonen om en kurdisk nasjonalstat i det episke storverket Mem og Zin. Men hva innebærer det egentlig å være kurder? Hvilken Gud kan du ha, hvilket språk, hvilken politisk og nasjonal tilhørighet? Hvordan påvirker kjønn din kurdiske identitet, og hvordan ser alt dette ut i våre dager? Krig og forfølgelse har tvunget mange kurdere på flukt. Hvordan ser den kurdiske diaspora-identiteten ut?

Sosiolog og forfatter Abbas Vali har vært en ledende kurdisk intellektuell i mange år. Akademikeren Barzoo Eliassi har forsket på identitet og tilhørighet i den kurdiske diasporaen, mens Dilar Dirik har forsket på kjønn og identitet blant annet blant de syriske kurderne. Nå møter de tre poet Endre Ruset til samtale om hva det betyr å være kurdisk.

NB! Kawa Nemir, som opprinnelig skulle delta på dette arrangementet, har dessverre måttet avlyse sin deltakelse i Saladindagene av personlige årsaker.