Saladindagene

Å være kurder i det 21. Århundret. Refleksjoner over historien i samtida

bookmark

Åpningsforedrag ved Abbas Vali

tirsdag 12. april 2016, kl. 17:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Kurderne utgjør den største statsløse nasjonen i verden. Rundt 40 millioner kurdere bor i Kurdistan, under den nasjonale myndigheten til fire suverene stater, Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Dette er stater som alle, på forskjellig vis, benekter kurdernes nasjonale identitet og undertrykker deres politiske og kulturelle utfoldelse ved hjelp av lovverk og våpenmakt.

Delingen av Kurdistan etter Første verdenskrig og de strukturelle forskjellene dette medførte  frarøvet kurderne deres politiske enhet og kulturelle samhold.  Den førte til  at kurdernes samfunn utviklet seg i separate retninger  under de forskjellige politiske og økonomiske regimer. Motstand mot undertrykkelsen, mot benektelsen av en kurdisk identitet og mot den tvungne assimileringspolitikken kurderne ble påtvunget er fortsatt  årsaken til de kurdiske opprør.

I dette foredraget vil Abbas Vali, som ble født i den iranske delen av Kurdistan og som i dag er professor i sosiologi ved Bogazici-universitetet i Istanbul, forsøke å forklare dynamikken som former moderne kurdisk historie og politikk, med et fokus på forholdet mellom dominans og kurdisk motstand mot underkastelse og assimilering  som strekker seg tilbake til opprettelsen av nåtidas nasjonalstater i Midt-Østen.