Saladindagene

Et irakisk Kurdistan?

bookmark

Med Gareth Stansfield, Hashem Ahmadzadeh, Trude Falch og Åshild Eidem

torsdag 14. april 2016, kl. 18:30 til kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Irak var en av de statene som så dagens lys etter første verdenskrig. Her har nordområdene tilhørt kurderne i uminnelige tider, og ved opprettelsen av Irak var kurderne i liten grad villige til å underordne seg Bagdads vilje.

I det irakiske nasjonsprosjektet har kurderne blitt utsatt for massive overgrep. Kurdernes tidvise allianse med Iran i kampen mot Saddam Hussein ble også hardt straffet. Anfal-kampanjen som Saddams regime utførte i 1980-årene, tok livet av mange tusen kurdere og tvang enda fl ere på fl ukt. Senere ble de kurdiske områdene av forskjellige årsaker nærmest autonome, og de siste årene har innbyggerne i disse områdene opplevd en relativ stabilitet som ikke har vært resten av landet forunt. For få år siden var nyhetene fra det såkalte Irakiske Kurdistan, under ledelse av president Masoud Barzani, preget av rapporter om byggeboom og økonomisk vekst – nyheter som senere har blitt erstattet med rapporter om nedgangstider, ustabilitet og kamp mot IS. Hvordan går det egentlig i kurdisk Irak?

Hashem Ahmadzadeh er forsker og foreleser ved Universitetet i Uppsala, og har tidligere arbeidet i den irakiske delen av Kurdistan. Gareth Stansfield er akademiker og har fulgt utviklingen i regionen tett i mange år. Trude Falch er rådgiver bl.a. på Irak i Norsk Folkehjelp. Nå møter de tre journalist og forfatter Åshild Eidem til samtale om situasjonen i den irakiske delen av Kurdistan.