Saladindagene

Saladinforedraget 2016

bookmark

Ved Selahattin Demirtaş

onsdag 13. april 2016, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Oppdatert torsdag 12. juli 2018, kl. 11:55

11:55

I denne episoden kan du høre Selahattin Demirtaş holde Saladin-foredraget 2016. Foredraget ble holdt den 13. april som en del av de internasjonale Saladin-dagene, og er på tyrkisk. Selahattin Demirtaş er leder for det pro-kurdiske koalisjonspartiet HDP i Tyrkia, og regnes for å være nøkkelen tilkurdernes framtid i Tyrkia. Samtalen fant sted 13. april 2016.

FOREDRAGET ER UTSOLGT I HOVEDSAL. BILLETTER TIL OVERFØRING PÅ STORSKJERM I ANNEN SAL KAN KJØPES HER.

Ved parlamentsvalget i Tyrkia juni 2015 brøt det pro-kurdiske koalisjonspartiet Folkets demokratiske parti (HDP) sperregrensen og fi kk 13 prosent av stemmene, og den sittende president Erdogans parti AKP mistet fl ertallet i parlamentet for første gang siden de kom til makten i 2002.

Erdogans svar på kurdernes politiske suksess var å avlyse fredsprosessen de hadde ført siden 2013 med Kurdistans arbeiderparti (PKK), som siden 1978 har kjempet for kurdisk uavhengighet. Plutselig befant Tyrkia seg i en borgerkrigslignende tilstand, som av mange er blitt beskrevet som den verste i Tyrkia på fl ere tiår.

Midt i denne situasjonen står Selahattin Demirtaş, leder for HDP og en av de mest samlende lederskikkelsene i den kurdiske bevegelsen – av mange utpekt som mannen som holder nøkkelen til kurdernes framtid i Tyrkia. Han holder årets Saladinforedrag.

Foredraget holdes på tyrkisk, med simultantolking til engelsk.

På grunn av forventet stor pågang selges det billetter kr. 30,-