Saladindagene

Saladindagene 2017

bookmark

Jerusalem: Fortid, nåtid og veien videre.

6. mars 2017 - 8. mars 2017

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: free

Jerusalems historie er verdens historie (Benjamin Disraeli (1804–1881, britisk statsminister))

Hvordan vokste isolerte, lille Jerusalem til å bli den hellige byen, hovedstad for to folk, et arnested for tre verdensreligioner? I disse dager tenker man ofte på Jerusalem som stridens kjerne i konflikten i Midtøsten. Historisk er byen også stedet der Saladin vant over korsfarerne, men valgte å tro på sameksistensen og ga alle folkegrupper og alle religioner amnesti. Og en by der det i lange perioder har vært nettopp det: sameksistens mellom ulike folkeslag.

Byen har satt tydelige spor hos historiens maktmennesker, politikere og kunstnere som har hatt sine hjem her i kortere eller lengre perioder, blant dem Saladin, Benjamin Disraeli og Mark Twain.

Den engelske historikeren og forfatteren Simon Sebag Montefiore ga i 2011 ut storverket om byen, Jerusalem. En biografi, der verdensbyen portretteres gjennom familiene og slektene som har levd og virket der. Nå holder Montefiore åpningsforedraget på Saladindagene.

 

Deltakere:

Nazmi Al-Jubeh
Nazmi Al-Jubeh er førsteamanuensis i historie og arkeologi ved Birzeit universitet. Han er tidligere direktør ved det islamske museet på Tempelhøyden, og har inngående kunnskap om byens hellige steder.

Simon Sebag Montefiore
Simon Sebag Montefiore er historiker og forfatter, og har blant annet gitt ut flere sakprosabøker om russiske storheter. I 2011 ga han ut storverket Jerusalem: en biografi, der verdensbyen portretteres av dem som har levd og virket der over 3000 år.

Hind Khoury
Hind Khoury er utdannet økonom og tidligere Jerusalem-minister for de palestinske selvstyremyndighetene. I dag er hun generalsekretær i Kairos Palestine, en kristen organisasjon som arbeider for å få slutt på Israels okkupasjon og en rettferdig løsning på konflikten.

Nir Baram
Nir Baram er forfatter og oversatt til en rekke språk. På norsk fins bøkene Gode mennesker og Verdens skygge. Baram er født og oppvokst i Jerusalem, og har lenge engasjert seg for palestinernes rettigheter. Hans siste utgivelse, sakprosaboka In a Land Beyond the Mountains, beskriver hans reise rundt på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Daniel Seidemann
Daniel Seidemann er advokat og grunnleggeren av organisasjonen Terrestrial Jerusalem, som kartlegger byens skiftende landskap.

Jehan Bseiso
Jehan Bseiso er amerikansk med palestinske røtter, og skriver poesi om identitet og tilhørighet, om krig og konflikt.

Eivor Oftestad
Eivor Oftestad er kirkehistoriker og forsker ved det Teologiske Menighetsfakultet. Hun har blant annet forsket på det første korstoget, og hvilken påvirkning dette hadde på Vest-Europa.

Thorvald Steen
Thorvald Steen er blant Norges mest internasjonalt orienterte forfattere. Han har skrevet om historiske skikkelser som Saladin og Snorre så vel som samtidsromaner, barnebøker, essays og dramatikk. Han er oversatt til 20 språk.

Ragnhild Zorgati
Ragnhild Zorgati er førsteamanuensis i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, og har blant annet forsket på kulturmøter mellom kristne og muslimske samfunn, og på skandinaviske utvandrere til Jerusalem på 1800-tallet.