Saladindagene

Byenes by

bookmark

Saladindagenes åpningsforedrag ved Simon Sebag Montefiore

mandag 6. mars 2017, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Jerusalems historie er verdens historie (Benjamin Disraeli (1804–1881, britisk statsminister))

Hvordan vokste isolerte, lille Jerusalem til å bli den hellige byen, hovedstad for to folk, et arnested for tre verdensreligioner? I disse dager tenker man ofte på Jerusalem som stridens kjerne i konflikten i Midtøsten. Historisk er byen også stedet der Saladin vant over korsfarerne, men valgte å tro på sameksistensen og ga alle folkegrupper og alle religioner amnesti. Og en by der det i lange perioder har vært nettopp det: sameksistens mellom ulike folkeslag.

Byen har satt tydelige spor hos historiens maktmennesker, politikere og kunstnere som har hatt sine hjem her i kortere eller lengre perioder, blant dem Saladin, Benjamin Disraeli og Mark Twain.

Den engelske historikeren og forfatteren Simon Sebag Montefiore ga i 2011 ut storverket om byen, Jerusalem. En biografi, der verdensbyen portretteres gjennom familiene og slektene som har levd og virket der. Nå holder Montefiore åpningsforedraget på Saladindagene.