Salongen feirer 10 år! 1Ill.: Ada Wikdahl

Salongen feirer 10 år!

bookmark

Velkommen til jubileum!

fredag 15. november 2019, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie

Inngang: Gratis

Salongen nettidsskrift for filosofi og idéhistorie ønsker velkommen til bursdagsfeiring!

Tema for kvelden er Samtid og Dystopi. To profilerte akademikere, professor i filosofi og kjønnsstudier Tove Pettersen, og førsteamanuensis i idehistorie ved UiO Christine Amadou vil holde innlegg under kveldens feiring. Kveldens tema innebærer en granskning av ideologier i akademia og dystopi som faglig virkemiddel. I en raskt endrende verden der krig, klimakrisen, høyrepopulisme, overvåkning og forretningsmodellen får store konsekvenser, hva kan filosofi og idéhistorie bidra med?

Pettersen skal holde foredraget Simone de Beauvoirs dystopi: Når privilegier blir naturalisert og Amadou skal holde foredraget Samtiden som dystopi? Antikkens utopier og antikken som utopi.

Haakon Bekeng-Flemmen var med på å starte opp Salongen i 2009. Han vil fortelle om Salongens historie, og hvordan nettidskriftet etterhvert har blitt en viktig kanal for formidling av forskning innen filosofi og idéhistorie på skandinaviske språk. Redaksjonen består utelukkende av frivillige som arbeider kontinuerlig for å publisere nye tekster fra akademikere; professorer, stipendiater og masterstudenter i filosofi og idéhistorie.

Arrangementet er åpent og gratis for alle. Det vil være musikalske innslag og lett bevertning.