Samarbeid for endring

bookmark

Med spesielt fokus på trygghet og verdighet for kvinner og barn i krig

onsdag 19. oktober 2011, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Partnership for Change

Inngang: Gratis

Myndigheter og frivillige organisasjoner har i årevis arbeidet for å skape positiv forandring. Hvorfor er vi fortsatt så langt fra målene? Hvordan kan vi i fellesskap arbeide for varig endring?

Denne problemstillingen vil vi ta opp i et debattmøte, der vi spesielt fokuserer på utfordringene ved seksualisert vold mot kvinner og barn i konfliktområder.

I panelet vil det sitte representanter for myndighetene, næringsliv, frivillige organisasjoner, media og forkning.

Partnership for Change