Sammen for mestring! 1Private bilder

Sammen for mestring!

bookmark

Skolevegring - hva virker?

onsdag 18. september 2019, kl. 18:00 til kl. 20:30 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst.

Sal: Kverneland

Arrangør: Pedagogbistand Marit Tørstad

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 775,-

Bekymringsfullt skolefravær og skolevegring – hva virker? Temakveld for fagfolk og foreldre. Tilrettelegging på skolen, i relasjon med eleven, i hjemmet og i samarbeidet mellom alle involverte.

Påmelding og betaling innen 1. september ved betaling på VIPPS (velg “kjøp og betal” og søk opp: Pedagogbistand Marit Tørstad).

Maks 40 deltakere.

Om oss:

Marit Tørstad er spesialpedagog (Cand.ed), spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut. Hun har jobbet med dette temaet fra ulike perspektiver over mange år, som lærer, PP-rådgiver, kliniker i BUP både poliklinisk og ambulant, i helsemyndigheter med “hele Norge”-perspektiv, samt veiledning, foredrag, undervisning og tverrfaglig samarbeid i kommuner.

Maila Olsen er utdannet allmennlærer og har master i spesialpedagogikk. Hun har videreutdanning i pedagogisk veiledning og organisasjon og ledelse, og arbeider som avdelingsleder på en videregående skole. Hun har lang erfaring fra arbeid med skolevegring og arbeid med frafall i videregående opplæring. Hun har gitt ut bøkene «Resiliens i skolen» og «Tett på».