Sammen hjemme – sammen ute: Nye muligheter for Norden som global aktør

bookmark

tirsdag 22. november 2011, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Foreningen Norden

Inngang: Billett

Dersom Sverige blir rammet av et terrorangrep, skal Norge være forpliktet til å komme til unnsetning? Kan Norden kreve et felles sete i internasjonale fora som G20? Bør vi ha felles nordiske utenriksstasjoner? Hvilke muligheter ligger i en nordisk forbundsstat?
Under den kalde krigen var det ikke mulig å utvikle et nordisk samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk, og samarbeidet om utenrikspolitiske saker begrenset seg til FN-spørsmål. Det siste tiåret har det imidlertid vært en fornyet interesse for nordisk samarbeid også på dette feltet.
I 2009 kom ”Stoltenbergrapporten” der Thorvald Stoltenberg, på oppdrag av de nordiske utenriksministrene, presenterte konkrete forslag til styrking av det nordiske samarbeidet innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken. I 2010 kom Nordisk Råds og Ministerråds årbok ”Forbundsstaten Norden” der den nordiske unionstanken igjen ble løftet frem , og i april i år undertegnet de nordiske utenriksminstrene en Nordisk Solidaritetserklæring der landene forplikter seg til å støtte hverandre i kritiske situasjoner. Hvor går veien videre? Hvilke muligheter og utfordringer kan et fordypet nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk bringe med seg?
Erik Lahnstein, statssekretær i Utenriksdepartmentet, holder innledning. I panelet sitter Gunnar Wetterberg, svensk historiker og mannen bak boken ”Forbundsstaten Norden”, Ine Marie Eriksen Søreide, leder av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité,og Sverre Jervell, diplomat og assistent under utarbeidelsen av Stoltenbergrapporten.
Møteleder er tidligere NRK-journalist Bjørn Hansen.