Sammenbruddet

bookmark

Debattmøte og lansering av Pål Steigans bok

onsdag 24. august 2011, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Rødt og forlaget Spartacus

Inngang: Billett

I den gnistrende debattboka Sammenbruddet ser Pål Steigan finanskrisa i sammenheng med energi- og klimakrisa: Er verden slik vi kjenner den i ferd med å forandre seg så kraftig at vi kan snakke om et sammenbrudd?

Innleder: Pål Steigan
Opponenter: Aslak Sira Myhre, Elin Volder Rutle og Nina Dessau
Møteleder: Silje Lundberg