Sansenes rike

bookmark

Estetikk, erkjennelse og kulturell verdsetting

tirsdag 9. april 2013, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Å bevege seg blant ruinene av en russisk fangeleir gir sansemessige erfaringer som utvider vår historiske erkjennelse. Bilder av kroppens indre er mer enn vitenskapelig informasjon. De følger historisk foranderlige stilkonvensjoner som også kan ha etiske implikasjoner. En tradisjonell oppsetning av Et dukkehjem kan i Norge oppfattes som avbildet virkelighet. I Kina kan den bli oppfattet som fremmed og være med å gi stykket politisk slagkraft. Form og materiale er avgjørende for den erkjennelse som kan oppstå i vår omgang med det sanselige.

Dette er estetikkens anliggende, og de prosesser der estetikk er innblandet, kalles estetisering. De omfatter mye mer enn det som er skjønt eller behagelig. I vår tid får estetiserende praksiser økende betydning og oppmerksomhet på stadig flere områder. Estetisk praksis og strid er involvert når søppel blir kunst, industriruiner blir fortidsminner, eller når hodeplagg blir sivilisasjonskamp. Et sentralt spørsmål i Forskningsrådets kulturforskningsprogram Kulturell verdsetting (KULVER) 2008–12 har vært hvilken betydning form, materiale og andre sansbare kvaliteter har for verdsettingen av omgivelser og kulturuttrykk.

KULVER inviterer til sluttkonferanse for å diskutere estetikkens og estetiseringsprosessenes betydning for å skape eller endre kulturelle verdier. Konferansen vil vise bredden i forskningen som har vært gjennomført i programmet og gi smakebiter fra utvalgte studier. Det vil også bli anledning til å ta opp generelle problemstillinger og utfordringer for norsk kulturforskning. På hvilken måte er estetikkperspektivet relevant, og hvordan er estetisering og kulturell verdsetting innvevd i forskning og kunnskapsproduksjon?

Registrering og kaffe fra 09.30