Seks år med Osloulvene

Seks opplevelsesrike år med Osloulvene

bookmark

Foredrag om Osloulvene ved friluftsmann André Holm

mandag 3. desember 2018, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Friluftsmannen André Holm

Inngang: Gratis

Et ulvepar slår seg ned innenfor Oslos grenser i 2012
Hva skjer videre?
Kom å se video, bilder og hør historien om Osloulvene

Friluftsmannen André Holm har over 800 overnattingsdøgn i norsk og svensk villmark. Han har flere møter med bjørn, jerv, gaupe og ulv. Det som er fellesnevneren for hans turer er at det finnes store rovdyr hvor han ferdes. Andre er født og oppvokst i Østmarka, hvor Osloulvene har sitt revir. Etter at de slo seg ned der i 2012 har han gjennom sporing lært dem å kjenne og også fått noen få, men uforglemmelige møter med dem.

Arrangementet er også godt egnet for barn fra 12 år.