Freuds bar 7Detalj fra tegning: Vanessa Baird

Seksualitet i dagens psykoanalyse

bookmark

Freuds bar

fredag 18. oktober 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 200,-Student 100,-

Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer Siri Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter. Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av den “andre” og av erotikkens “annethet”. I moderne psykoanalyse har relasjon langt på vei fortrengt drift. Foredraget argumenterer for at svekkelsen av driftsperspektivet medfører tap av kompleksitet på teoretisk så vel som klinisk nivå.