Seksualitet i psykoanalysen

bookmark

Ved psykoanalytiker Siri E. Gullestad

fredag 7. desember 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00 – Avlyst

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: Billetter selges kun i døra

Priser: Ordinær 200,-Student 100,-

Arrangementet er dessverre avlyst.

Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer Siri E. Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter. Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av «Den Andre» i denne versjonen av Freuds bar.