Seksuell helse

bookmark

Lansering av nytt e-læringskurs

mandag 13. januar 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Spiseforstyrrelsesforeningen

Inngang: Gratis

Denne høsten har SPISFO fått midler fra Helsedirektoratet til å jobbe med å utarbeide et nettkurs for helsepersonell med fokus på seksuell helse og spiseforstyrrelser og i den forbindelse inviterer vi til lansering og panelsamtale på Litteraturhuset 13. januar, du er hjertelig velkommen!

Vi sendte i sommer ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer og fikk godt over 400 svar.

Svargruppen besto i all hovedsak av kvinner, og da kvinner mellom 18 og 35 år. Her kom det raskt frem at de fleste ikke hadde tatt opp tematikken med helsepersonell, enten fordi de ikke turte eller fordi de opplevde at helsepersonell ikke ville snakke om dette. Dette sto i stor kontrast til hva helsepersonell selv svarte, da de fleste her mente de selv var gode til å snakke om temaet.

Med denne undersøkelsen som utgangspunkt har SPISFO nå utarbeidet et 6 timers e-læringskurs i seksuell helse som vil lanseres den 13. januar. Vi inviterer til panelsamtale på Litteraturhuset om viktigheten av å snakke om seksuell helse, sniktitt på materialet og god stemning – varmt velkommen!

Arrangementet er åpent for alle, det er ingen påmelding og det er gratis – første person til mølla!