Selvhjelp – om å ta tak i eget liv sammen med andre

bookmark

Boklansering ved Eli Vogt Godager og Solbjørg Talseth

torsdag 5. september 2013, kl. 15:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Z-forlag

Inngang: Gratis

Et panel vil presentere innholdet i boken og sette selvhjelpsarbeidet inn i et fremtidsrettet perspektiv.  Panelet vil bestå av to politikere; Are Helseth (AP) og Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre) og daglig leder i kompetansesenteret Selvhjelp Norge, Solbjørg Talseth, som også er en av forfatterne av boken.

Selvhjelpsarbeidet er et supplement til det offentlige helsearbeidet og en selvstendig mulighet. Norge er et foregangsland på området. I en nylig avgitt stortingsmelding om folkehelse blir det understreket at selvhjelp må få sin nødvendige plass i folkehelsearbeidet fremover.

Velkommen!