Selvledelse

Selvledelse

bookmark

Forstå deg selv, og ta bedre valg

torsdag 11. mai 2023, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Enneagramforeningen IEA Norge

Inngang: 100 ,- for medlemmer / 150 ,- for ikke-medlemmer

Hvordan håndterer du uforutsigbarhet i dine omgivelser? I en tid hvor vi opplever stadige endringer rundt oss er det viktig å ha gode verktøy for å ta vare på oss selv. Verktøy som bidrar til å øke vår robusthet som menneske, som foreldre, som student eller lærer, som medarbeider eller leder.

Endringskapasitet er vår evne til å gjennomføre og håndtere endringer. Å utvikle endringskapasitet handler om å forstå sine egne forutsetninger for å håndtere motgang og stress, og ikke minst forstå hva som motiverer oss for å gjøre positive endringer og ta gode valg.

I dette foredraget får du presentert gode verktøy for å håndtere en hverdag med mye endringer og uforutsigbarhet. Enneagrammet bidrar til økt selvinnsikt, samtidig som det gir oss en forståelse for de ulike responsene mennesker kan ha i ulike situasjoner. Foredragsholder vil kombinere teorien i Enneagrammet med teknikker for selvledelse.

Foredraget holdes av Organisasjonsrådgiver Mai Kristin Nilsson. Hun har ledet og håndtert endringsprosesser i en årrekke som Endringsleder/ HR leder/ Endringskonsulent. I 2021 stiftet hun selskapet Compita AS, en rådgivningstjeneste innen organisasjonsutvikling, endrings- og forbedringsarbeid. Hun praktiserer også som coach og kursleder. For mer informasjon se https://www.compita.no/ Mai er styreleder i den Norske Enneagramforeningen som også er vertskap for dette arrangementet, mer informasjon om Enneagramforeningen finnes her: https://www.iea-norge.no/