Selvmord: et samfunnsansvarFoto: Inger Klippen, Annemarte Moland og Solveig Kloppen. Kred: Hamremoen Foto og TV2

Selvmord: et samfunnsansvar

bookmark

Fra tabu til et folkehelseproblem

tirsdag 8. september 2020, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Unge LEVE, Røde kors og Røde kors ungdom

Inngang: Gratis med påmelding

I juni 2019 inviterte Helse- og omsorgsdepartementet inn til arbeidet med den nye nasjonale handlingsplanen for selvmordsforebygging. Samarbeidet har gått på tvers av departementer, brukerorganisasjoner, fagmiljøer, samfunnssektorer og enkeltpersoner. Handlingsplanen lanseres på Verdensdagen 10. september 2020, men regjeringen har allerede annonsert vedtaket om en nullvisjon for selvmord for hele samfunnet.

I løpet av dette året har det skjedd svært mye i det offentlige rom som har satt fokus på selvmord: nyhets- og dokumentarserien Trigger Warning på NRK i oktober 2019, om det mørke jentenettverket på instagram. Ari Behns selvmord 3. juledag 2019. Nedlukkingen av Norge 12 mars 2020, hvor hele det norske folk ble satt i isolasjon for å unngå smitte av Covid-19 og mange ble permittert eller mistet sine jobber.

Hvordan har dette påvirket arbeidet med handlingsplanen og betydningen av selvmordsforebygging i et samfunnsperspektiv?

Hør Solveig Kloppen i samtale med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Inger Klippen.

Statssekretær Inger Klippen har hatt en sentral rolle ifm. den nye handlingsplanen. Klippen er spesialist i allmennmedisin, jobber til vanlig som fastlege og har jobbet mange år i psykisk helsevern. Solveig Kloppen er programleder for blant annet «En kveld hos Kloppen» på TV2. Hun er selv etterlatt og delte historien om sin søsters selvmord gjennom sin personlige dokumentar “Det jeg ikke fikk sagt” på TV2.

Vi gratulerer Annemarte Moland med Olafprisen 2020!

Moland er gravejournalist i NRK og tildeles Olafprisen 2020 for uredd og grensesprengende journalistikk av stor samfunnsbetydning. Hun har jobbet med selvmordstematikk i tre år nå, og er spesielt kjent for prosjektet Trigger Warning på NRK – saker som ga oss innsyn i et mørkt, skjult jentenettverk på instagram, med selvskading, selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord. Olafprisen deles ut på seminaret 8. september 2020. Moland vil holde foredrag om Trigger Warning-prosjektet, samt hennes pågående bokprosjekt om unge som sliter psykisk på innsiden av nettverket.

Program

18.00 – 18.05:   Åpning av LEVE
18.05 – 18.35:    Samtale mellom Solveig Kloppen og statssekretær i HOD, Inger Klippen.
18.35 – 18.45:   Musikk
18.45 – 18.55:   Utdeling av Olafprisen 2020 til Annemarte Moland, gravejournalist i NRK.
18.55 – 19.30:   Foredrag av prisvinner Annemarte Moland
19.30:              Avslutning