Selvmord i PHV og TSB

Lansering av årsrapport 2018

bookmark

Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

onsdag 27. oktober 2021, kl. 10:00 til kl. 12:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Inngang: Gratis - Påmelding for fysisk deltakelse

Følg arrangentet direkte på YouTube

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserer første årsrapport om selvmord i spesialisthelsetjenestene 2018.

Dette er den første rapporten fra Kartleggingssystemet hvor vi presenterer data fra kartleggingsskjemaet for selvmord. Med andre ord den første nasjonale rapporten som kombinerer kliniske data fra helseforetakene i Norge med registerdata for personer som har dødd i selvmord innen ett år etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus.

 

Møteleder: Lars Mehlum, NSSF

10.00 Velkommen!

10.05 Åpning v/Torunn Janbu, Helsedirektoratet

10.15 Presentasjon av Kartleggingssystemets årsrapport 2018
v/Fredrik A. Walby

10.55 Inviterte kommentarer v/

Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse

Stig L. Bech, Bipolarforeningen

Lars Mehlum, NSSF

11.25 Spørsmålsrunde

11.45 Avslutning