SELVMORD OG SELVSKADING PÅ SOSIALE MEDIERfoto: Robin Worrall

Selvmord og selvskading på sosiale medier

bookmark

Sosial støtte – smitte – skadelig storforbruk

mandag 29. august 2022, kl. 14:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Rådet for psykisk helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Inngang: Gratis

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube

Velkommen til seminar om selvmordsrisiko på sosiale medier.

Seminaret belyser spørsmål om destruktive og positive fellesskap, hvordan vi kan se mekanismene i innenforskap og utenforskap opp mot skadelig atferd på nett. Ny norsk forskning på hvorfor det er storforbrukerne av sosiale medier som er i risiko vil også legges frem.

Vi får besøk av en av verdens ledende forskere på sammenhengen mellom sosiale medier og selvmord, Jo Robinson, som også innleder om denne viktige tematikken. Videre blir det innledninger fra både brukermiljøer og forskerhold om hva som er situasjonen i Norge.