Selvmordsparadigmet

bookmark

Boklansering med Ole Jørgen Anfindsen

torsdag 6. mai 2010, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Koloritt Forlag AS

Inngang: Gratis

Koloritt Forlag utgir 6. mai boken Selvmordsparadigmet – hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet, av dr. scient Ole Jørgen Anfindsen.

Omtale fra forlaget:
Forfatterens tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som for en stor del har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekhet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Selvmordsparadigmet er et populærvitenskapelig og politisk essay av det polemiske og hardtslående slaget. Gjennom 600 sider, og med henvisning til nærmere 1500 referanser, dokumenteres det hvordan diverse ’eksperter’ og samfunndebattanter fra inn- og utland, samt ikke minst overnasjonale organer og norske myndigheter, om og om igjen velger å bygge på hykleri og virkelighetsfornektelse, i stedet for å se ubehagelige sannheter i øynene.

Dette essayet er skrevet for den avislesende mannen og kvinnen i gata. Samtidig henvender forfatteren seg til journalister, redaktører, politikere, forskere og byråkrater som er blitt virvlet inn i den politisk korrekte runddansen, og som derfor, slik han vurderer det hele, trenger noen velrettede spark bak, samt å bli fortalt, in no uncertain terms, at de medvirker til et opplegg der uærlighet er satt i system; et system som med økende hastighet fører oss mot sivilisatorisk sammenbrudd og katastrofe.

I følge forlag og forfatter har det sjelden eller aldri blitt publisert en så radikal samfunnskritikk i Norge.

Om forfatteren:
Ole Jørgen Anfindsen (født 1958) er dr. scient. fra Institutt for informatikk ved Universitet i Oslo. Han har bl.a. vært seniorforsker i Telenor FoU, gjesteforsker ved GTE Laboratories (Massachusetts) og Sun Microsystems Laboratories (California), samt førsteamanuensis II ved Institutt for informatikk, UiO. Han er mest kjent som redaktør av nettstedet HonestThinking. Se ellers omtale på Wikipedia.

Essayets Del II inneholder blant annet fire appendikser skrevet av følgende bidragsytere:

• Henry Harpending, distinguished professor ved University of Utah, medlem av National Academy of Sciences i USA.
• Frank Salter, uavhengig forsker og ledelseskonsulent med base ved Max Planck-instituttets forskningsgruppe for humanetologi i Andechs, Tyskland.
• Roger Scruton, tilknyttet the American Enterprise Institute, Washington DC, samt Blackfriars Hall, Oxford. Han er Fellow of the Royal Society of Literature, Fellow of the European Academy of Arts and Sciences, og dessuten Fellow of the British Academy.
• Fjordman. Dette er pseudonymet til en internasjonalt kjent, norsk blogger. Han skriver som oftest på engelsk, og har en stor leserkrets over hele verden. Forfatteren og skribenten Robert Spencer (særlig kjent for nettstedet Jihad Watch) kaller ham “the great European essayist” og “the superb European writer”.