Seminar 1

Seminar

bookmark

Framtidas tjenester innen psykososial helse

fredag 3. desember 2021, kl. 10:00 til kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Mad in Norway og WSO - Landsforeningen We Shall Overcome

Inngang: Gratis

Seminaret vil presentere eksempler på hjelpetilbud for framtida innen psykososial helse. Målgruppa er alle som er interessert i å bevege feltet framover og realisere menneskerettigheter for alle.

Norge har et av verdens beste helsevesen, men det gjelder ikke psykisk helsefeltet. Vi har høyest dødelighet og de høyeste uføreratene av alle OECD-landene.

Dette må vi gjøre noe med. Vi har kunnskap, aller mest fra dem som selv har erfaring med tjenestene. Hvis vi lytter til dem, kan feltet ta kvantesprang framover. På seminaret får du blant annet høre fra folk som bruker egenerfaringer til tjenesteutvikling.

Hvordan skal vi få til et skifte i psykisk helsefeltet? Det handler ikke bare om kunnskap, men også om politikk og lovverk. Vi skal derfor også løfte disse temaene på seminaret.

Vi spør:

Hva er de viktigste løsningene?
Hva er de største barrierene?

Budskapet vil bli oppsummert i en artikkel som vil være et viktig bidrag til nasjonal og lokal utvikling innenfor psykisk helsefeltet.

Mad in Norway er et nettverk og en plattform for mennesker som ønsker endringer innenfor psykisk helse, både av tjenester, forskning og lovverk. Vi tror framtida ligger i sosiale og relasjonelle tilnærminger som fremmer menneskerettigheter, humanisme, fellesskap og åpen dialog. Mad in Norway er partipolitisk, økonomisk og religiøst uavhengig og det er en gren av det etablerte nettstedet Mad in America.