Seminar om den første arabisk-israelske krigen i 1948

bookmark

Foredrag ved Benny Morris

lørdag 27. september 2014, kl. 10:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Med Israel for fred

Inngang: Gratis

10.30     Velkomsthilsen og innledende foredrag ved professor Benny Morris. Tema: The 1948 War reconsidered (1948-krigen gjennomgått på nytt.)
11.45     Foredrag ved George Deek, fung. amb. ved Israels ambassade.
12.30     Lunsjpause [deltakerne kjøper lunsj på egen regning]
13.30     Professor Benny Morris svarer på spørsmål.

Spørsmål kan sendes/leveres skriftlig til MIFF på forhånd. Innsendte spørsmål vil bli valgt ut med tanke på å sikre en spredning i temaer og vinklinger. For å kunne stille spørsmål må man være til stede på arrangementet.

15.00 Boklansering, 1948 – Den første arabisk-israelske krigen. Benny Morris signerer boken.

Se også mer her