Seminar om krigens reglerFoto: Henrik Røyne, Forsvaret.

Seminar om krigens regler

bookmark

Hvordan styrker vi beskyttelsen av sivile i fremtidens krigføring?

fredag 4. september 2020, kl. 08:00 til kl. 15:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Forsvarets høgskole, Røde kors og Forsvarsdepartementet

Inngang: Gratis med påmelding

Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Norges Røde Kors har gleden av å invitere til seminar om hvordan urbanisering og autonome våpen setter de grunnleggende skillelinjene i krigens regler på prøve.

Krigføring foregår i økende grad inne i byer og tett befolkede strøk. I dag rammes om lag 50 millioner mennesker av urban krigføring. Innen 2030, er det ventet at to tredeler av verdens befolkning vil bo i byer. Der mennesker bor, rykker krigen inn. Hvordan utfordrer fremveksten av urban krigføring beskyttelse av sivile? Hvilke begrensinger setter krigens regler for militære operasjoner i urbane områder? Og hvilke virkemidler kan tas i bruk for å styrke beskyttelsen av sivile i denne typen krigføring?

Utviklingen av autonome våpen har skapt mye debatt de siste årene. Flere har tatt til orde for å forby disse våpnene før de tas i bruk. Men hva er egentlig et autonomt våpen? Tillater krigens regler slike våpen? Hvordan sikrer vi menneskelig kontroll og ansvarlighet over våpen som tar egne beslutninger?

For å introdusere og diskutere disse problemstillingene kommer forskere, eksperter og praktikere fra ulike fagmiljøer.

Seminaret vil foregå både på Litteraturhuset i Oslo og på nett. Strømmingen finner du her.

 

PROGRAM:

08:00 – 09:00 Registrering og kaffe

09:00 – 09:30 Velkommen og introduksjon

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister

Robert Mood, president i Norges Røde Kors

Generalmajor Henning-André Frantzen, sjef Forsvarets høgskole

 

Urban krigføring

09:40 – 11:15 Innlegg

Humanitære konsekvenser av urban krigføring – Knut Johannes Sverre, seniorrådgiver i Røde Kors

Bakkeoperasjoner I urbane områder – Oberst Terje Bruøygard,Styrkesjef i Irak 2017-2018

Sivil beskyttelse i urbane områder – Tore Ketil Stråvik, Sjef Sivilforsvaret

Utfordringer for etterlevelse av krigens folkerett – Jo Andreas Sannem, høgskolelektor og jurist ved Forsvarets høgskole

11:15 – 12:15 Paneldebatt

Ordstyrer: Kelly Nicole Arnesen, juridisk seniorrådgiver i Røde Kors

 

12:15 – 13:00 Lunsj

 

Autonome våpen

13:00 – 14:15 Innlegg

Hva er et autonomt våpen? – Rikke-Amilde Seehuus, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

Hva er menneskelig kontroll, og kan det sikres? – Erik Reichborn-Kjennerud, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Kan autonome våpen etterleve krigens regler? Camilla G. Cooper, førsteamanuensis og jurist ved Forsvarets høgskole

14:15 – 15:15 Paneldebatt

Ordstyrer: Jo Andreas Sannem, høgskolelektor og jurist ved Forsvarets høgskole

15:15 – 15:30 Oppsummering og avslutning