Seminar om nasjonale minoriteter 2Foto: Helena Lopes/Unsplash

Seminar om Norges nasjonale minoriteter

bookmark

fredag 6. mars 2020, kl. 10:00 til kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: NIM - Norges institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis med påmelding

I Norge har jøder, kvener og/eller norskfinner, skogfinner, rom og tater/romanifolk status som nasjonale minoriteter. Selv om dette er fem ulike folkegrupper har de flere ting til felles. De nasjonale minoritetene har blant annet en langvarig tilknytning til Norge og en historie preget av statlig diskriminering, assimilering eller ekskludering.

NIM har nylig skrevet en rapport om nasjonale minoriteter. På bakgrunn av dette inviterer NIM til seminar, med formål om å rette blikket fremover og informere om hvilke menneskerettigheter nasjonale minoriteter har i Norge. Under seminaret vil NIMs rapport bli presentert, i tillegg til at flere ungdomsrepresentanter kommer for å belyse hvordan det er å være ung og tilhøre en nasjonal minoritet i dag. Avslutningsvis drøftes hvilke utfordringer man står overfor når man skal utforme politikk overfor nasjonale minoriteter.

 

Program

Del I: Presentasjon av NIMs rapport om nasjonale minoriteter i Norge

10.00–10.10: Velkommen v/Adele Matheson Mestad, direktør i NIM

10.10–10.30: Hvilke rettigheter har Norges nasjonale minoriteter? Presentasjon av del 1 i NIMs rapport om nasjonale minoriteter v/Petter Wille, spesialrådgiver i NIM

10.30–10.40: Kort spørsmålsrunde

10.40–10.50: Kaffepause

 

Del II: Hvordan er det å være ung og tilhøre en nasjonal minoritet i Norge i dag?

10.50–11.00: Anne-Marie Moen, ungdomsrepresentant for Skogfinske Interesser i Norge

11.00–11.10: Simon Folgerø, ungdomsrepresentant for Det Mosaiske Trossamfund

11.10–11.20: Linn Iren Oland, ungdomsrepresentant for Taternes Landsforening

11.20–11.30: Alpocino Jansen, ungdomsrepresentant for Romano Kher

11.30–11.40: Nora Ollila, ungdomsrepresentant for Kveeninuoret/Kvenungdommen

11.40–11.50: Oppsummering v/Aslak Bonde

11.50–12.20: Lunsjpause

 

Del III: Politikkutforming overfor nasjonale minoriteter i Norge

12.20–12.40: Hvilke utfordringer står man overfor når man skal utforme en politikk for nasjonale minoriteter? Presentasjon v/Ingvill Thorson Plesner, forsker og prosjektleder ved HL-senteret

12.40–12.45: Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med nasjonale minoriteter. Presentasjon v/Kristin Solbjør, avdelingsdirektør i KMD

12.45–12.55: Spørsmål og svar

12.55–13.00: Avsluttende ord v/Petter Wille, spesialrådgiver i NIM

Ordstyrer: Aslak Bonde